Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1555 від 09.05.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-04060

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 15 квітня 2021 року № 420 (Додаток 3)

ISSN друкованої версії журналу: 2409-6873

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Index Copernicus: Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series "Economic Sciences"

Google Scholar: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Crossref: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Open Ukrainian Citation Index: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 292 Міжнародні економічні відносини.

Тематичні розділи журналу: 

  • Економіка
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Підприємництво та торгівля
  • Міжнародні економічні відносини
  • Освітня діяльність

Статті публікуються українською, англійською мовами.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.