Контактна інформація

Адреса засновника видання:
Полтавський університет економіки і торгівлі
вул. Коваля, 3, ауд. 450, м. Полтава, Україна, 36014

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua