Редакційна колегія

Головний редактор
Н. С. Педченко, доктор економічних наук, професор, перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі

Заступник головного редактора
Н. В. Карпенко
, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі

Відповідальний редактор
М. М. Іваннікова
, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі

 

Члени редакційної колегії серії «Економічні науки»

В. В. Божкова, д.е.н., професор Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

О. В. Бондар-Підгурська, д.е.н., доцент Полтавського університету економіки і торгівлі

І. М. Боярко, д.е.н, доцент Університету банківської справи

О. В. Гасій, к.е.н., доцент, Полтавського університету економіки і торгівлі

Т. П. Гудзь, д.е.н., професор Полтавського університету економіки і торгівлі

Т. А. Костишина, д.е.н., професор Полтавського університету економіки і торгівлі

С. В. Леонов, д.е.н., професор Сумського державного університету

В. В. Лісіца, к.е.н. доцент Полтавського університету економіки і торгівлі

В. І. Перебийніс, д.е.н., професор Полтавського університету економіки і торгівлі

Ю. М. Петрушенко, д.е.н., професор Сумського державного університету

М. Є. Рогоза, д.е.н., професор Полтавського університету економіки і торгівлі

Н. Л. Савицька, д.е.н., професор Державного біотехнологічного університету

Ю. В. Стрілець, д.е.н., доцент Полтавського університету економіки і торгівлі

Л. М. Шимановська-Діанич, д.е.н., професор Полтавського університету економіки і торгівлі

М. Джвигол-Барош, доктор економіки, професор Сілезького технологічного університету в Глівіце, Польща

Х. Джвигол, доктор економіки, професор Сілезького технологічного університету в Глівіце, Польща

О. Кузіор, доктор гуманітарних наук, науковий співробітник Сілезького технологічного університету в Глівіце, Польща