Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 17165-5935ПР від 12.10.2010 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 15 квітня 2021 року № 420 (Додаток 3)

ISSN друкованої версії журналу: 2409-6873

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Index Copernicus: Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series "Economic Sciences"

Google Scholar: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Crossref: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Open Ukrainian Citation Index: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
292 – Міжнародні економічні відносини.

Тематичні розділи журналу: 

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Економіка і управління підприємством
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
 • Економіка та управління національним господарством
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Економіка сфери сервісу
 • Маркетинг та підприємництво
 • Освітня діяльність

Статті публікуються українською, англійською мовами.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.