№ 1 (2022): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». Полтава: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2022. № 1. 102 с. 
Засновник: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ухвалено до друку: 26 січня 2022 р.

Опубліковано: 2022-09-01

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ Т

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА